Registrace
Úvodní stránka Reklamační řád pro registrované obchodní partnery

Reklamační řád pro registrované obchodní partnery

Reklamační řád

Na veškerý sortiment zboží poskytujeme záruku 24 měsíců, není-li uvedeno jinak.

Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:

 • Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím, nebo konečným uživatelem
 • Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce. Pokud je zboží poškozeno dopravou, ihned při převzetí zboží od dopravce sepíše zákazník protokol o škodě a vymáhá úhradu škody na dopravci.
 • Kupující je povinen zkontrolovat zboží ihned v okamžiku převzetí a zkontrolovat zda je nepoškozené, kompletní a bez jiných závad. Případné odchylky od standardu je nutné reklamovat ihned.
 • Záruka se nevztahuje na vady, vzniklé nešetrným zacházením, vniklou kapalinou, způsobené povětrnostními vlivy, vysokou teplotou nebo neodbornou instalací.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.
 • Reklamační řízení ve vztahu ke konečnému uživateli (spotřebitel) se řídí Občanským zákoníkem.
 • Reklamační řízení ve vztahu k osobám používajícím zboží pro účel podnikání se řídí Obchodním zákoníkem.
 • Ke každému reklamovanému (vrácenému) kusu zboží je třeba řádně vyplnit RMA formulář (ke stažení zde)
 • Bez tohoto formuláře reklamace nebude přijata!
 • Dále je nutno předložit záruční list (je-li k příslušnému zboží dodán) nebo doklad o koupi a přesný popis závady.
 • Náklady spojené s expedicí záruční reklamace k dodavateli hradí odběratel, náklady spojené s expedicí vybavené záruční reklamace zpět k odběrateli hradí dodavatel.
 • Zboží v reklamačním řízení nezasílejte k dodavateli na dobírku a doporučujeme pojištění jeho dopravy.

Veškeré záruční i pozáruční opravy zajišťuje společnost AUNIKA Kladno s.r.o. v souladu s obchodním zákoníkem.

Místo reklamace

K vyřizování reklamací použijte následující kontakt:

AUNIKA Kladno s.r.o.
M.Horákové 451
272 01 Kladno 
Copyright by AUNIKA Kladno s.r.o. All rights reserved.

Vytvořil NETservis, redakční systém webredakce e-shop