Registrace
Úvodní stránka Reklamační řád

Reklamační řád

Na veškerý sortiment zboží poskytujeme záruku 24 měsíců, není-li uvedeno jinak.

Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:

  • Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím nebo konečným uživatelem
  • Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce. Pokud je zboží poškozeno dopravou, ihned při převzetí zboží od dopravce sepíše zákazník protokol o škodě a vymáhá úhradu škody na dopravci.
  • Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned v okamžiku převzetí a zkontrolovat zda je nepoškozené, kompletní a bez jiných závad. Případné odchylky od standardu je nutné reklamovat ihned.
  • Záruka se nevztahuje na vady, vzniklé nešetrným zacházením, vniklou kapalinou, způsobené povětrnostními vlivy, vysokou teplotou nebo neodbornou instalací.
  • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.
  • Reklamační řízení ve vztahu ke konečnému uživateli (spotřebitel) se řídí Občanským zákoníkem.
  • Reklamační řízení ve vztahu k osobám používajícím zboží pro účel podnikání se řídí Obchodním zákoníkem.
  • Při uplatnění záruky je nutné předložit záruční list (je-li k příslušnému zboží dodán) nebo doklad o koupi a přesný popis závady.
  • Náklady spojené s expedicí záruční reklamace k dodavateli hradí odběratel, náklady spojené s expedicí vybavené záruční reklamace zpět k odběrateli hradí dodavatel.
  • Zboží v reklamačním řízení nezasílejte k dodavateli na dobírku a doporučujeme pojištění jeho dopravy.

K vyřizování reklamací použijte následující kontakt:

AUNIKA Kladno s.r.o.
M.Horákové 451
272 01 Kladno

Veškeré záruční i pozáruční opravy zajišťuje společnost AUNIKA Kladno s.r.o. v souladu s obchodním zákoníkem.
Copyright by AUNIKA Kladno s.r.o. All rights reserved.

Vytvořil NETservis, redakční systém webredakce e-shop